Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 464

Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 3

ADNOTARE (în română)................................................................................. 4

ADNOTARE (în engleză).................................................................................. 5

INTRODUCERE.............................................................................................. 6

Capitolul I. Fenomenul spălării banilor.......................................................... 10

1.1 Conceptul şi evoluţia fenomenului de spălare a banilor. Scurt istoric......... 10

1.2 Etapele şi efectele spălării banilor............................................................... 14

1.3 Analiza juridico-penală a infracţiunii de spălare a banilor.......................... 17

1.4 Evoluţia cadrului normativ şi instituţional naţional cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor............................................................................... 25

Capitolul II. Modalităţile de manifestare a fenomenului spălării banilor...... 31

2.1 Spălarea banilor: infracţiune săvîrşită în condiţiile crimei organizate.......... 31

2.2 Etape, modalităţi şi scheme de spălare a banilor......................................... 36

2.3 Paradisurile fiscale şi rolul lor în spălarea banilor...................................... 41

Capitolul III. Problema spălării banilor în viziunea organismelor internaţionale   47

3.1 Rolul organizmelor internaţionale universale şi instituţiilor subordonate în combaterea spălării banilor.................................................................................................. 47

3.2 Fenomenul spălării banilor în viziunea organizaţiilor Uniunii Europene..... 52

3.3 Combatere fenomenului illicit de spălare a abnilor la nivelul actelor CSI... 56

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 59

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 61

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................... 65

Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Specială şi criminologie.

Drept bază legală a preîntâmpinării activităţii ilegale a diferitelor formaţiuni criminale în ce priveşte activitatea lor economică serveşte legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii legalizării veniturilor obţinute pe cale ilegală. Absenţa unei astfel de legislaţii favorizează înflorirea „businessul-ui ilegal”.

Circulaţia veniturilor ilegale este asemănătoare circulaţiei veniturilor obţinute pe cale legală şi are loc sub o formă spiralică: unele se cheltuie pentru consum imediat, altele se reîntorc în activitatea criminală, celelalte se reţin pentru investiţii de lungă durată. Deseori are loc „suprapunerea ” operaţiunilor, în cadrul cărora se folosesc multiple conturi bancare.

Însăşi lucrarea include, pe de o parte, aspecte de drept comparat în materia spălării banilor (punându-se în evidenţă prevederile legislative ale mai multor state) şi, pe de altă parte – componenţa de infracţiune spălarea banilor, după cum este ea prevăzută în Republica Moldova.

Lucrarea vine să explice însăşi formularea legislativă, precum şi să rezolve unele coliziuni apărute în practică la calificarea faptelor de spălarea banilor. Fiind o infracţiune de ordin internaţional, s-a ţinut cont şi de reglementările internaţionale în domeniu, pentru a putea fi interpretate cele naţionale.

Subiectul pus în discuţie în prezentul studiu constituie o primă încercare de studiere prin prisma aspectelor juridico-penale a infracţiunii spălarea banilor care, practic, nu este tratată în doctrina autohtonă. Există multiple probleme de ordin juridic privitoare la legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute pe cale ilegală, printre care cele privind definirea noţiunii în cauză; interpretarea notiunii de venit ilegal, prin care s-ar înţelege doar acela obţinut din infracţiuni.