Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 869

Cuprins:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

I. Incursiuni generale privind spălarea banilor.............................................. 7

1.1 Conceptul spălării banilor........................................................................... 7

1.2 Impactul fenomenului spălării banilor asupra economiei............................ 18

II. Analiza elementelor componenţei de infracţiune spălarea banilor conform legislaţiei Republicii Moldova.......................................................................... 22

2.1 Analiza elementelor constitutive obiective ale spălării banilor.................... 22

2.2 Analiza elementelor constitutive subiective ale spălării banilor.................. 36

2.3 Circumstanţele agravante ale spălării banilor.............................................. 44

2.4 Delimitarea spălării banilor de alte infracţiuni adiacente............................. 52

III. Elucidarea cadrului juridico-penal al spălării banilor în legislaţiile altor state 57

3.1 Incriminarea juridică a spălării banilor în cadrul sistemului anglo-saxon... 57

3.2 Incriminarea spălării banilor conform legislaţiai statelor din sistemul de drept continental........................................................................................................ 61

CONCLUZII..................................................................................................... 67

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 69

Din punct de vedere istoric, spălarea banilor a căpătat dimensiunile unui fenomen în primele decenii ale secolului trecut, când grupările mafiote ce operau mai ales în SUA, obţinând uriaşe sume de bani cash, din extorcări, prostituţie şi contrabandă, au fost nevoite să-şi protejeze existenţa prin ascunderea urmelor faptelor lor. În acest context, liderii mafioţi, de genul celebrului Al Capone, beneficiind de suportul unor finanţişti de clasă, au început să dezvolte o adevărată reţea de „maşini de spălat bani”, care dea lungul timpului a atins aproape cotele perfecţiunii. Urmând această cale, spălarea banilor a devenit o operaţiune deosebit de complexă – activitate specifică criminalilor cu gulere albe – caracterizată prin următoarele trăsături principale: caracter transnaţional, flexibilitate, mare capacitate de adaptare la apariţia unor „factori perturbatori”, înaltă specializare, ingeniozitate, tehnicitate şi finanţare la cele mai înalte cote.

Scopul imediat al prezentei lucrări îl constituie analiza juridico-penală a fenomenului spălării banilor prin punerea în evidenţă a modelului tactico-metodologic ce urmează a fi aplicat de către organele judiciare la cercetarea infracţiunilor date. În calitate de scop mediat al tezei figurează relevarea imperfecţiunilor textului de lege dedicat reglementărilor cu privire la combaterea fenomenului spălării banilor şi reliefarea unor propuneri de lege ferenda întru lichidarea acestora.