Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 1059

CUPRINS:

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................ 3

INTRODUCERE............................................................................................. 4

I. REGLEMENTAREA INSTITUŢIEI CONTRAVENŢIEI ÎN DREPTUL CONTRAVENŢIONAL.................................................................................. 7

1.1 Analiza legislativă şi doctrinară a instituţiei contravenţiei.................................. 7

1.2 Contravenţia - unicul temei juridic de atragere la răspundere contravenţională... 10

II. CAUZELE ŞI CONDIŢIILE DE COMBATERE A CONTRAVENŢIONALITĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA..................... 19

2.1 Analiza stării contravenţionalităţii prin prisma criteriilor speciali........................ 19

2.2 Cauzele şi condiţiile de creştere (descreştere) a contravenţiilor prevăzute în legislaţia RM şi combaterea lor................................................................................................ 27

III. FORMELE ŞI METODELE DE CONTRACARARE A CONTRAVENŢIILOR: ASPECTE JURIDICE ŞI PRACTICE........................................................... 37

3.1 Reglementarea juridică a formelor şi metodelor de contracarare a contravenţiilor        37

3.2 Analiza formelor şi metodelor de contracarare a contravenţiilor....................... 40

3.3 Metodele de contracarare a contravenţiilor. Metoda constringerii juridice......... 42

3.3.1 Măsurile de prevenire.................................................................................. 42

3.3.2 Măsurile de curmare (stopare)..................................................................... 44

3.3.3 Măsurile de asigurare a procedurii contravenţionale...................................... 45

3.3.4 Măsurile de sancţionare.............................................................................. 48

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................. 51

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 54

Scopul de bază a tezei vizează reflectarea aspectelor definitorii, de trăsătură şi delimitare a cauzelor şi condiţiilor de combatere a contravenţiilor.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezultă din elementele de noutate a ei. Importanţa teoretică constă în determinarea definiţiei de contravenţionalitate, a indicatorilor ei cantitativi şi calitativi, cauzelor şi condiţiilor ce o favorizează, formelor şi metodelor de combatere a acestui fenomen; perfecţionarea definiţiei de ilicit contravenţional, concretizarea trăsăturilor contravenţiei şi consecutivităţii elementelor constitutive a ei, examinarea contravenţiei ca ilicit generator a unei forme distincte de răspundere juridice şi ca celulă a contravenţionalităţii.