Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 1845

Cuprins:

 

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

 

CAPITOLUL I Aspectul criminologic a ilicitului privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate.......................................................................... 9

 

1.1 Ilicitele privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate: definirea, formele, pericolul social şi influenţa lor asupra securităţii circulaţiei rutiere..... 9

 

1.2 Starea de fapt a ilicitelor contravenţionale în Republica Moldova condiţionate de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate şi consecinţele comiterii lor  14

 

1.3 Starea de fapr a ilicitelor penale în Republica Moldova condiţionate de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe şi consecinţe ecomiterii lor......................... 15

 

CAPITOLUL II Aspectul juridico-contravenţional al ilicitelor privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate................................................... 18

 

2.1 Delimitarea ilicitului contravenţional de cel penal privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate........................................................................... 18

 

2.2 Calificarea juridică a contravenţiei prevăzute la art. 233 alin (1) CC al RM 24

2.2.1 Elementele constitutive obiective ale contravenţiei: obiect şi latura obiectivă........... 25

2.2.2 Elementele constitutive subiective: subiect şi latura subiectivă.............................. 26

 

2.3 Încadrarea juridică a faptei comise stipulate la art 233 alin (2) CC al RM.. 27

2.3.1 Elementele constitutive obiective ale contravenţiei: obiect şi latura obiectivă........... 27

2.3.2 Elementele constitutive subiective: subiect şi latura subiectivă.............................. 28

 

2.4 Calificarea juridică a contravenţiei prevăzute la art. 233 alin (21) CC al RM        29

2.4.1 Elementele constitutive obiective ale contravenţiei: obiect şi latura obiectivă........... 29

2.4.2 Elementele constitutive subiective: subiect şi latura subiectivă.............................. 31

 

2.5 Încadrarea juridică a faptei comise şi prevăzute la art 233 alin (3) CC al RM      33

2.5.1 Elementele constitutive obiective ale contravenţiei: obiect şi latura obiectivă........... 33

2.5.2 Elementele constitutive subiective: subiect şi latura subiectivă.............................. 33

 

2.6 Calificarea juridică a contravenţiei prevăzute la art 233 alin (4) CC al RM 33

2.6.1 Elementele constitutive obiective: obiect şi latura obiectivă................................. 34

2.6.2 Elementele constitutive subiective: subiect şi latura subiectivă.............................. 34

2.6.3 Specificul probării laturii obiective şi subiectului acestei contravenţii..................... 34

 

CAPITOLUL III. Aspectul juridico-penal al ilicitelor privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate.......................................................................... 35

 

3.1 Caracteristica generală a infracţiunilor din domeniul transporturilor.......... 35

 

3.2 2641 alin (1) CP al RM................................................................................ 38

3.2.1 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii........................................................... 38

3.2.2 Elementele constitutive subiective ale infracţiunii......................................................... 41

 

3.3 Încadrarea juridică a faptei comise prevăzute la art 2641 alin (2) CP al RM........ 42

3.3.1 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii............................................... 42

3.3.2 Elementele constitutive subiective ale infracţiunii.............................................. 44

 

3.4 Calificarea juridică a infracţiunii prevăzute la art 2641 alin (3) CP al RM... 45

3.4.1 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii............................................... 45

3.4.2 Elementele constitutive subiective ale infracţiunii.............................................. 48

3.4.3 Specificul aplicării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii în raport cu legea contravenţională.................................................................................................... 49

 

3.5 Calificarea juridică a infracţiunii prevăzute la art 2641 alin (4) CP al RM... 54

3.5.1 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii............................................... 54

3.5.2 Elementele constitutive subiective ale infracţiunii.............................................. 54

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................... 58

 

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 60