Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 1894

Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

I. Răspunderea contravenţională ca formă a răspunderii juridice: aspecte generale.......................................................................................................................... 7

1.1 Aspecte generale privind noţiunea de răspundere juridică................................ 7

1.2 Răspunderea contravenţională: noţiune şi conţinut........................................... 10

1.3 Natura juridică şi principiile răspunderii contravenţionale................................. 14

1.4 Contravenţia ca unicul temei a răspunderii contravenţionale............................. 20

II. Sancţiunea – element distinct în materializarea răspunderii contravenţionale   23

2.1 Noţiunea de sancţiune contravenţională.......................................................... 23

2.2 Sistemul naţional al sancţiunilor contravenţionale............................................. 27

2.3 Modalitatea aplicării sancţiunilor contravenţionale........................................... 32

III. Delimitarea răspunderii contravenţionale de alte forme ale răspunderii juridice.......................................................................................................................... 38

3.1 Delimitarea răspunderii contravenţionale de răspunderea penală....................... 38

3.2 Delimitarea răspunderii contravenţionale de răspunderea disciplinară................ 45

3.3 Delimitarea răspunderii contravenţionale de răspunderea civilă delictuală.......... 47

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 58