Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 1718

Cuprins:

 

 

 

Lista abrevierilor................................................................................................. 3

Introducere......................................................................................................... 4

I. ORDINEA SOCIALĂ CA ATRIBUT OBLIGATORIU A UNUI STAT DE DREPT.......................................................................................................................... 8

1.1 Ordinea socială: definiţie şi conţinut............................................................... 8

1.2 Ordinea de drept ca parte componentă a ordinii sociale................................... 11

1.3 Ordinea publică, securitatea antiincendiară şi securitatea publică ca elemente constitutive ale ordinii de drept................................................................................................... 16

II. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CA SUBIECT DE BAZĂ SPECIAL FORMAT PENTRU ASIGURAREA ORDINII DE DREPT......................... 23

2.1 Poliţia ca structură de bază în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Rolul ei în combaterea infracţionalităţii................................................................................................... 23

2.2 Rolul şi locul Departamentului Trupelor de carabinieri în asigurarea ordinii publice     46

2.3 Subdiviziunile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale................ 50

III. METODELE DE BAZĂ APLICATE ÎN PROCESUL ACTIVITĂŢII PRIVIND COMBATEREA INFRACŢIONALITĂŢII ŞI CONTRAVENŢIONALITĂŢII    54

3.1 Convingerea ca metodă a activităţii de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor       54

3.2 Constrîngerea ca metodă de reacţie la declanşarea raportului juridic de conflict 60

Concluzii şi recomandări..................................................................................... 68

Bibliografie......................................................................................................... 71

Anexe................................................................................................................ 77