Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 1989

Cuprins:

 

 

 

ADNOTARE.................................................................................................... 3

ANNOTATION................................................................................................ 4

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 5

INTRODUCERE.............................................................................................. 6

I. ACCIDENTELE DE MUNCĂ ŞI BOLILE PROFESIONALE – ASPECTE GENERALE.................................................................................................... 10

1.1 Delimitări noţionale privind accidentele de muncă şi bolile profesionale.... 10

1.2 Reglementarea asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale în Republica Moldova........................................................................................... 16

1.3 Instrumente internaţionale privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale...................................................................................................... 22

II. PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE........................................................................................... 27

2.1 Responsabilităţile şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor.......................... 27

2.2 Promovarea şi stimularea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale...................................................................................................... 30

2.3 Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale........ 34

III. ASIGURAREA SOCIALĂ DE STAT ŞI CONTROLUL PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ ŞI BOLILE PROFESIONALE................... 41

3.1 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale......................... 41

3.2 Exercitarea controlului şi a supravegherii de stat........................................ 47

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 58

Scopul şi obiectivele lucrării: scopul lucrării constă în analiza accidentelor de muncă şi bolile profesionale în Republica Moldova. În vederea realizării scopului propus au fost formulate obiectivele. Printre obiectivele principale ale tezei se enumără: studiul istoriografic al problemei, definirea conceptelor de accidente de muncă şi boli profesionale evaluarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul inovator al investigaţiei rezidă în faptul de a analiza şi cerceta caracterul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în Republica Moldova.