Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 1909

CUPRINS

 

ADNOTARE ................................................................................................... 3

ANNOTATION............................................................................................... 4

LISTA ABREVIERILOR .............................................................................. 5

INTRODUCERE ............................................................................................ 6

 

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE TRAFIC DE INFLUENŢĂ................................................................................................... 11

1.1 Conceptul de trafic de influenţă ca fenomen infracţional............................. 11

1.2 Oportunitatea incriminării infracţiunii traficului de influenţă în Codul penal al Republicii Moldova........................................................................................... 19

1.3 Incriminarea traficului de influenţă în legislaţia penală a statelor străine.... 23

II. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 326 CP RM...................................................................................................... 33

2.1 Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM.................................... 33

2.2 Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM..................... 36

2.3 Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM................... 41

2.4 Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM.................................. 44

2.5 Circumstanţele agravante prevăzută la art.326 CP RM.............................. 46

III. PREVENIREA ŞI COMBATEAREA TRAFICULUI DE INFLUENŢĂ CA FENOMEN INFRACŢIONAL....................................................................... 57

3.1 Prevenirea traficului de influenţă la nivel naţional....................................... 57

3.1.1 Prevenirea traficului de influenţă la nivel internaţional............................. 64

3.2 Combaterea traficului de influenţă la nivel naţional.................................... 68

3.2.1 Combaterea traficului de influenţă la nivel internaţional.......................... 80

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................ 87

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................ 90

ANEXE ........................................................................................................... 94

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII .......................... 97