Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Economie și REI
Accesări: 504

PLAN:

 

Declaraţia pe propria răspundere

Lista abrevierilor

Introducere

 

Capitolul I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CARDULUI BANCAR

1.1 Evoluţia şi esenţa conceptuală a cardurilor bancare

1.2 Tipologia cardurilor bancare

1.3 Modalităţi de securizare a cardurilor bancare

 

Capitolul II. ANALIZA DEZVOLTĂRII CARDULUI BANCAR

2.1 Cercetarea serviciilor bancare oferite prin intermediul cardului bancar

2.2 Analiza operaţiunilor prin carduri bancare în sistemul bancar al Republicii Moldova

2.3 Inovaţii în dezvoltarea cardului bancar şi cobranding-ul

 

Capitolul III. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A CARDULUI BANCAR

3.1 Impactul sistemelor internaţionale de plăţi asupra dezvoltării cardului bancar

3.2 Efectele sistemelor informaţionale asupra dezvoltării cardului bancar

3.3 Utilizarea plăţilor electronice – condiţie sigură în dezvoltarea pieţei cardurilor bancare

 

Concluzii

Bibliografie

Adnotare (română)

Adnotare (engleză)

Anexe