Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Economie și REI
Accesări: 184

Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................. 3

LISTA ABREVIERILOR............................................................................. 4

INTRODUCERE.......................................................................................... 5

I. Delimitări general-introductive privind regimurile de import Şi export............................................................................... 7

1.1 Noţiuni generale: specificul importului şi exportului de mărfuri................... 7

1.2 Aplicarea măsurilor de politică economică şi de politica necomercială la marfurile ce se importă/exportă în/din Republica Moldova..................................................... 11

1.3 Felurile şi modul de acordare a facilităţilor la import/export........................ 29

II. Piaţa contemporană a operaţiunilor import/export cu produse petroliere........................................................................ 33

2.1 Fluxurile comerciale internaţionale cu petrol şi produse petroliere............... 33

2.2 Operaţiunile de import/export cu produse petroliere în contextul situaţiei actuale        42

2.3 Politici ale ţărilor OPEC în exportzul produselor petroliere........................ 47

III. OPERAŢIUNILE DE IMPORT/EXPORT A COMPANIEI ’’ROMPETROL’’ S.A.............................................................................................................. 54

3.1 Activitatea economică a companiei “Rompetrol’’ SA................................ 54

3.2 Locul ’’Rompetrol’’ SA în tabloul general al importului cu produse petroliere în Republica Moldova în contextul actual........................................................... 79

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI................................................................ 87

BIBLIOGRAFIE.......................................................................................... 89

ANEXE........................................................................................................ 94