Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Istorie
Accesări: 649

Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

ADNOTARE..................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 6

I. Istoriografia şi bazele teoretico-conceptuale de cercetare.......................... 11

1.1 Istoriografia cercetării statutului contemporan internaţional al RM prin prisma tratatelor de pace de la Iaşi (1792) şi Bucureşti (1812)............................................................. 11

1.2 Bazele teoretice şi de conţinut a conceptului ’’tratat de pace’’......................... 15

1.3 Concluzii la Capitolul I.................................................................................. 23

II. Analiza tratatului de pace de la Iaşi (1792): conţinut şi consecinţe............ 25

2.1 Premizele semnării şi conţinutul Tratatului de pace de la Iaşi (1792)................. 25

2.2 Repercursiunile tratatului de pace de la Iaşi (1792) asupra poziţiei internaţionale a Republicii Moldova............................................................................................ 29

2.3 Concluzii la Capitolul II................................................................................. 39

III. Tratatul de Pace de la Bucureşti (1812).................................................... 41

3.1 Contextul şi acţiunile diplomartice în decursul semnării tratatului de pace de la Bucureşti din 1812............................................................................................................. 41

3.2 Consecinţele tratatului de pace de la Bucureşti din 1812.................................. 51

3.3 Concluzii la Capitolul III................................................................................ 57

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 59

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 61

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 65