Cuprins:

Introducere.................................................................................................................................. 3

1. Problema resurselor naturale în Rîul Nistru la etapa actuală..................................... 5

1.1 Aspecte generale privind starea actuală a rîului Nistru................................................... 5

1.2 Managementul resurselor naturale de apă în condiţiile unui mediu vulnerabil în Republica Moldova......................................................................................................................................... 9

2. Esenţa managementul resurselor naturale în rîul Nistru la etapa actuală............... 15

2.1 Studiul cadrului instituţional şi legislativ în domeniul managementului resurselor naturale în rîul Nistru.............................................................................................................................................. 15

2.2 Monitoringul şi utilizarea resurselor resurselor naturale ale rîului Nistru................... 17

2.3 Impactul utilizării resurselor naturale ale rîului Nistru asupra stării generale ecologice acvatice şi natural............................................................................................................................................ 18

2.4 Practica internaţională privind managementul resurselor naturale acvatice şi perspectivele de implementare în Republica Moldova........................................................................................ 24

Încheiere.................................................................................................................................................. 30

Bibliografie.................................................................................................................................. 33

Back to top