Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 1502

CUPRINS:

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I Motivaţia personalului: aspecte teoretice................................ 5

§ 1.1 Conţinutul şi natura motivaţiei în muncă............................................ 5

§ 1.2 Principalele teorii motivaţionale.......................................................... 12

 

CAPITOLUL II Descrierea activităţii întreprinderilor ’’Ionel’’ S.A. şi ’’Gabiny’’ SRL ca parte a industriei de confecţii din Republica Moldova.............................. 21

§ 2.1 Caracteristica generală a întreprinderilor ’Ionel’’ S.A. şi ’’Gabiny’’ SRL   21

§ 2.2 Practica motivării salariaţilor la întreprinderile ’Ionel’’ S.A. şi ’’Gabiny’’ SRL.......................................................................................................................... 26

 

CAPITOLUL III Măsuri moderne de sporire a motivaţiei personalului la nivelul organizaţiilor contemporane........................................................................... 32

§ 3.1 Diverse practici de motivare la etapa actuală...................................... 32

§ 3.2 Soluţii la problemele apărute în practica organizaţiilor privind motivarea personalului...................................................................................................... 41

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 49

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 51

ABREVIERI..................................................................................................... 52