Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 565

PLAN:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND RISCURILE COMPANIILOR CONTEMPORANE........................................................................................ 7

1.1 Aspecte generale privind riscul în afaceri.............................................. 7

1.2 Procesul decizional în cadrul întreprinderii în condiţii de risc: conţinut şi tipologie.......................................................................................................................... 13

 

 

CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară a întreprinderii ’’PAZ GLOBAL’’ SRL................................................................................... 21

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură...... 21

2.2 Mediul intern şi extern al întreprinderii ’’PAZ GLOBAL’’ SRL........... 29

2.3 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază.................................... 37

 

 

CAPITOLUL III. Analiza şi perfecţionarea activităţilor de gesziune a riscurilor În activitatea ’’PAZ GLOBAL’’ SRL........ 42

3.1 Analiza grupurilor de riscuri online în cadrul companiei ’’PAZ GLOBAL’’ SRL.......................................................................................................................... 42

3.2 Modalităţi de gestionare a riscurilor la nivelul activităţii ’’PAZ GLOBAL’’ SRL.......................................................................................................................... 51

3.3 Concluzii şi Propuneri........................................................................... 54

 

CONCLUZII..................................................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 59

ANEXE............................................................................................................. 61