Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 411

PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

Capitolul I. Factorul uman şi poziţionarea sa în cadrul întreprinderii: delimitări general-metodologice.......................................................... 7

I.1 Resursele umane: atribut de bază al întreprinderilor contemporane.............. 7

I.2 Utilizarea factorului uman prin prisma aplicării politicii de personal coerente la întreprindere.......................................................................................................................... 15

I.3 Impactul politicilor promovate asupra eficienţei lucrului personalului întreprinderii 30

Capitolul II. Analiza economico-financiară a întreprinderii ’’Moldovahidromaş’’ SA............................................................................ 38

II.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură............. 38

II.2 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază........................................ 39

 

Capitolul III. Măsurile practice de eficientizare a utilizării factorului uman la nivelul întreprinderii ’’Moldovahidromaş’’ SA................................ 64

III.1 Situaţia actuală şi problemele identificate în utilizarea factorului uman la întreprinderea ’’Moldovahidromaş’’ SA................................................................................... 64

III.2 Rolul strategiilor şi politicilor de personal adecvate în efientizarea resurselor umane la nivelul ’’Moldovahidromaş’’ SA......................................................................... 78

III.3 Concluzii şi propuneri............................................................................ 85

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 87

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 89