Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 370

Cuprins:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. CULTURA CORPORATIVĂ: ASPECTE INTRODUCTIVE        6

1.1 Noţiuni generale....................................................................................... 6

1.2 Conceptualizarea..................................................................................... 11

1.3 Elementele culturii corporative la etapa actual............................................ 17

 

CAPITOLUL II. CULTURA CORPORATIVĂ PRIN PRISM FUNCŢIONĂRII ÎNTREPRINDERILOR ÎN REPUBLICA MODLOVA................................. 20

2.1 Impactul culturii corporative asupra valorii de piaţă a întreprinderii............. 20

2.2 Analiza relaţiei cultură corporativă-valoare de piaţă a întreprinderilor în Republica Moldova............................................................................................................ 31

2.3 Analiza culturii corporative a restaurantului Valentin & Valentina................ 37

 

Capitolul III IMPACTUL CULTURII CORPORATIVE ASUPRA VALORII DE PIAŢĂ A restaurantului Valentin & Valentina................................................ 41

3.1 Chestionar privind impedimente în asigurarea unei culturi corporative eficiente la nivelul restaurantului Valentin & Valentina....................................................................... 41

3.2 Locul şi rolul restaurantului Valentin & Valentina pe piaţa moldovenească a serviciilor de restauraţie...................................................................................................... 44

3.3. Analiza economico-financiară a întreprinderii........................................... 49

3.4 Valorile personale a restaurantului Valentin & Valentina............................. 58

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 69

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 71

ANEXE.............................................................................................................. 73