Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 276

PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. ADMINISTRAREA CORPORATIVĂ: ASDPECTE GENERAL-METODOLOGICE......................................................................................... 6

1.1 Noţiuni generale privind administrarea corporativ...................................... 6

1.2 Cultura corporativă – admisibilitate a existenţei administrării corporative eficiente 8

1.3 Codul de administrare corporativă - mecanism de reglementare a relaţiilor corporative.......................................................................................................................... 16

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A B.C. ’’Banca Socială’’ S.A.................................................................................................................... 21

2.1 Analiza sectorului bancar a Republicii Moldova........................................ 21

2.2 Analiza poziţiei actuale a B.C. ’’Banca Socială’’ S.A. în sistemului bancar al RM.......................................................................................................................... 26

 

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE SITUAŢIEI ACTUALE ŞI NECESITATEA ELABORĂRII UNUI COD AL ADMINISTRĂRII CORPORATIVE LA NIVELUL B.C. ’’Banca Socială’’ S.A.............................................................................. .32

3.1 Componentele administrării corporative a B.C. ’’Banca Socială’’ S.A....... 32

3.2 Particularităţile administrării corporative la nivelul B.C. ’’Banca Socială’’ S.A. prin prisma garantării drepturilor acţionarilor............................................................... 41

3.3 Concluzii şi recomandări.......................................................................... 58

 

CONCLUZII...................................................................................................... 62

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 64

ANEXE.............................................................................................................. 66