Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 755

PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIE ŞI NIVELUL DE ETICĂ..... 7

1.1 Managementul resurselor umane: aspecte introductive............................... 7

1.2 Etica în calitate de component de bază a activităţii întreprinderii................. 13

1.3 Regulile etice aplicate la nivelul managementului resurselor umane.............. 18

 

CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII ’’Memilit’’ SRL.............................................................. 22

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură.............. 22

2.2 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază........................................ 25

 

CAPITOLUL III. APLICABILITATEA NORMELOR ETICE LA NIVELUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE A ’’Memilit’’ SRL........... 33

3.1 Prezentarea aspectelor de bază a managementului resurselor umane la nivelul ’’Memilit’’ SRL................................................................................................................... 33

3.2 Identificarea surselor de încălcare a normelor etice în managementul resurselor umane la nivelul întreprinderii ’’Memilit’’ SRL................................................................... 38

3.3 Perfecţionarea aplicabilităţii strategiilor de recrutare şi selectare de personal ca o metodă de valorificare a normelor etice în activitatea ’’Memilit’’ SRL............................... 49

 

CONCLUZII...................................................................................................... 54

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 57

ANEXE.............................................................................................................. 59