Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 674

PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PLANIFICAREA AFACERII.......................................................................................................................... 5

1.1 Noţiuni generale privind planificarea afacerii.............................................. 5

1.2 Planificarea strategica şi strategii de afaceri............................................... 10

1.3 Etape principale ale procesului de planificare la nivelul organizaţiei............. 19

 

CAPITOLUL II. Diagnosticul situaţiei economico-financiare în cadrul întreprinderii ’’AG Advertising’’ SRL......................... 28

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură.............. 28

2.2 Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii.............................. 34

2.3 Argumentarea necesităţii sistemului de management la nivelul activităţii întreprinderii ’’AG Advertising’’ SRL..................................................................................... 43

 

CAPITOLUL III. Diversificarea activităţii ’’AG Advertising’’ SRL prin elaborarea unui nou plan de afaceri............................. 59

3.1 Sinteza generală a planului de afaceri......................................................... 59

3.2 Afacerea................................................................................................. 60

3.3 Piaţa....................................................................................................... 61

3.4 Conducerea............................................................................................. 63

3.5 Planul financiar........................................................................................ 65

 

CONCLUZII...................................................................................................... 70

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 72

ANEXE.............................................................................................................. 75