Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 690

PLAN:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Conceptul de cultură organizaţională................................... 6

1.1 Notiunea de structură managerială. Structura culturii organizaţionale.. 6

1.2 Cultura organizaţională: sursele de formare şi tipologii......................... 14

 

CAPITOLUL II. Cercetarea culturii organizaţionale în cadrul ÎM “Efes Vitanta Moldova Brewery ” SA................................................................................... 18

2.1 Analiza generală a firmei ÎM “Efes Vitanta Moldova Brewery’’ SA..... 18

2.2 Analiza indicatorilor economici a activităţii întreprinderii S.A. "Efes Vitanta Moldova Brewery”............................................................................................ 22

2.3 Evaluarea culturii organizaţionale în cadrul ÎM “Efes Vitanta Moldova Brewery” SA..................................................................................................................... 32

 

CAPITOLUL III. Cultura organizaţională – factor major al eficienţei managementului modern............................................................................................................. 43

3.1 Modele de schimbare a culturii organizaţionale..................................... 43

3.2 Transformarea culturii organizaţionale în cadrul ÎM “Efes Vitanta Moldova Brewery ”SA..................................................................................................... 50

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................... 57

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 59

ANEXE............................................................................................................. 60