Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 693

CUPRINS

DECLARAŢIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE...........................................................3

INTRODUCERE..........................................................................................................................4

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTULUI STRATEGIC ŞI STRATEGIILE ECONOMICE....................................................................7

1.1.      Conceptul şi componentele strategiei unei firme..................................................................7

1.2.      Tipologia strategiilor şi managementului strategic a firmei...............................................15

1.3.      Elaborarea şi implementarea strategiei firmei....................................................................20

1.4.      Metode clasice de cercetare a strategiilor manageriale......................................................27

CAPITOLUL II. ANALIZA INDUSTRIEI PRODUSELOR LACTATE. STUDIU DE CAZ – ÎNTREPRINDEREA  S.A. „FABRICA DE BRÂNZETURI DIN CAHUL”..........31

2.1. Studiul pieţei de produse lactate în Republica Moldova......................................................31

2.2. Caracteristica generală a S.A.„Fabrica de brînzeturi din Cahul”..........................................41

2.3. Analiza economico-financiară a S.A. „Fabrica de brînzeturi din Cahul”.............................46

CAPITOLUL III. ANALIZA ŞI DIRECŢIILE PERFECŢIONĂRII PLANIFICĂRII STRATEGICE ÎN ÎNTREPRINDERE...................................................................................60

3.1. Planificarea strategică a întreprinderii. Studiu de caz – întreprinderea  S.A. „Fabrica de brânzeturi din Cahul”...................................................................................................................60

3.2. Direcţii de perfecţionare a strategiilor .................................................................................70

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.........................................................................................76

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................79

ADNOTARE...............................................................................................................................89

ANEXE........................................................................................................................................91