Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 661

Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE........................................................................... 3

ABREVIERI................................................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................................................ 5

 

CAPITOLUL I Locul şi rolul mărcii în sistemul de management al întreprinderii......................................................................................................................................................... 10

I.1 Marca ca mijloc de individualizare a produselor şi serviciilor..................................... 10

I.2 Instrumente moderne de marketing şi management utilizate în politica de marcă..... 17

I.3 Strategiile de marcă şi rolul lor în cadrul întreprinderii............................................... 23

 

CAPITOLUL II Analiza activităţii întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A      29

II.1 Analiza mediului intern şi extern al întreprinderii........................................................ 33

II.2 Cercetări de marketing privind fundamentarea politicii de marcă a întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A................................................................................................................................. 45

 

CAPITOLUL III Propuneri, recomandări şi soluţii aplicabile politicii de marcă la nivelul întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A............................................. 55

III.1 Atingerea viitoarelor obiective ale întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A prin adoptarea noilor strategii de marcă............................................................................................................... 55

III.2 Recomandări privind ridicarea eficienţei acţiunilor de promovare a politicii de marcă a întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A..................................................................................... 65

 

ÎNCHEIERE................................................................................................................................... 70

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................. 73

ANEXE........................................................................................................................................... 75

ADNOTARE................................................................................................................................... 78