Cuprins:

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................... 3

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

I. Managementul remunerării muncii în condiţiile actuale – aspecte generale        8

1.1 Managementul remunerării – domeniu de bază al Managementul Resurselor Umane.......................................................................................................................... 8

1.2 Clasificarea şi eficienţa sistemului de remunerare în cadrul întreprinderii... 12

II. Analiza organizaţională şi economico-financiară a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L................................................................................................................ 18

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.................. 18

2.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L....... 23

2.3 Structura şi caracteristica personalului remunerat în cadrul întreprinderii ,,Agrofermotech” SRL....................................................................................... 28

III. Căi de perfecţionare a managementului remunerării muncii la nivelul „Agrofermotech” S.R.L.................................................................................. 33

3.1 Stabilirea remunerării şi drepturilor salariale în cadrul „Agrofermotech” S.R.L   33

3.2 Evaluarea posturilor - procedeu de bază în elaborarea sistemului echitabil de remunerare în cadrul ,,Agrofermotech” SRL..................................................... 36

3.3 Importanţa remunerării salariaţilor ,,Agrofermotech” SRL prin promovarea mijloacelor financiare şi non-financiare............................................................. 44

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 51

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 54

ANEXE............................................................................................................. 56

Back to top