CUPRINS

 

ADNOTARE........... ...................................................................................................................

ANNOTATION...........................................................................................................................

LISTA ABREVIERILOR..........................................................................................................

INTRODUCERE........................................................................................................................

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII

1.1 Delimitări conceptuale ale eficienţei economice……………………………………………

1.2 Sistemul de indicatori ce exprimă eficienţa economică……………………………………..

1.3 Factorii ce asigură eficienţa economică a întreprinderii………………………………………..

 

II. PRODUCTIVITATEA MUNCII CA MODALITATE DE EXPRIMARE A PERFORMANŢEI ŞI EFICIENŢEI ECONOMICE

2.1  Specificul exprimării productivităţii muncii …………………………………………………

2.2  Factorii ce acţionează productivitatea muncii………………………………………………

2.3  Metodele de creştere a productivităţii muncii………………………………………………

 

III. ROLUL PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN ASIGURAREA EFICIENŢEI ÎNTREPRINDERII SRL « FLOREŞTI-GAZ»

3.1 Caracteristica generală a întreprinderii ……………………………………………………

3.2. Analiza productivităţii muncii în cadrul întreprinderii …………………………………..

3.3. Metode de îmbunătăţire a creşterii  productivităţii muncii ……………………………….

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………………

ANEXE…………………………………………………………………………………………

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ……………………………….

Back to top