Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 1055

Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR....................................................................................... 3

INTRODUCERE................................................................................................... 4

Capitolul 1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A RISCURILOR BANCARE    7

1.1 Consideraţii teoretice privind conceptul de risc................................................... 7

1.2 Clasificarea riscurilor bancare............................................................................ 12

1.3 Strategii şi modele de management al riscului bancar........................................... 17

Capitolul 2. ANALIZA RISCURILOR ASOCIATE SISTEMULUI BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA.................................................................................. 23

2.1 Riscurile macroeconomice cu influenţe potenţiale asupra activităţii bancare.......... 23

2.2 Sistemul bancar al Republicii Moldova şi riscurile asociate acestuia..................... 46

2.3 Analiza riscurilor bancare în BC ’’Moldova Agroinbank’’.................................. 55

Capitolul 3. CREŞTEREA PERFORMANŢELOR BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN GESTIUNEA RISCURILOR BANCARE  59

3.1 Analiza practicii internaţionale de gestiune a riscurilor bancare............................. 59

3.2 Soluţii de raţionalizare a gestiunii riscurilor bancare în BC ’’Moldova Agroinbank’’   65

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.......................................................................... 72

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................... 76

ANEXE................................................................................................................. 79