Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Marketing
Accesări: 667

Cuprins:

 

ABSTRACT...................................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND Programul DE PRODUCŢIE a întreprinderii...................................................................................... 9

1.1 Esenţa sisemului de planificare a întreprinderii................................................ 9

1.2 Elaborarea programului de producţie.............................................................. 16

1.3 Elaborarea programelor de producţie prin metoda planificării resurselor........... 26

 

CAPITOLUL II. Caracteristica economică a întreprinderii ’’Migdal P’’ SA............................................................................................................... 28

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură................... 28

2.2 Analiza rezultatelor de bază a activităţii economico-financiare a întreprinderii ’’Migdal P’’ SA..................................................................................................................... 31

 

CAPITOLUL III. DIRECŢII DE OPTIMIZARE A ProgramulUI de producţie a întreprinderii ’’Migdal P’’ SA........................................................... 50

3.1 Analiza activităţii generale a programului de producţie..................................... 50

3.2 Aprecierea îndeplinirii programului de producţie a întreprinderii ’’Migdal P’’ SA      55

3.3 Perfecţionarea sistemului managementului calităţii la ’’Migdal P’’ SA.............. 63

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 69

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 73

ANEXE.............................................................................................................. 76