Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Marketing
Accesări: 889

PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

LISTA ABREVIERILOR

LISTA FIGURILOR ŞI TABELELOR

INTRODUCERE

 

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND esenţa şi necesitatea reclamei corporative

1.1 Mixul comunicaţiilor de marketing: conţinut şi structură

1.2 Reclama corporativă – instrument interactiv de marketing

1.3 Caracteristicile distincte ale reclamei corporative

 

II. Analiza economico-financiară a întreprinderii ICS "Express Leasing" SRL

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură

2.2 Mediul intern şi extern al întreprinderii ICS "Express Leasing" SRL

2.3 Rolul reclamei advertoriale şi infomerciale în activitatea de promovare a serviciilor ICS "Express Leasing" SRL

 

III. STUDIUL InfluenţEI reclamei corporative asupra poziţionării ICS "Express Leasing" SRL PE PIAŢA SERVICIILOR AUTOHTONE DE LEASING

3.1 Cercetare de marketing privind fundamentarea reclamei corporative a întreprinderii ICS "Express Leasing" SRL

3.2 Recomandări privind ridicarea eficienţei acţiunilor de promovare a serviciilor întreprinderii pe piaţa autohtonă de leasing prin prisma reclamei corporative

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

ADNOTARE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE