Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Marketing
Accesări: 865

PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

 

I. CONSIDERĂRI GENERALE PRIVIND PREŢUL ŞI ROLUL ACESTUIA ÎN CADRUL ECONOMIEI CONCURENŢIALE

1.1 Preţul – pârghie economică importantă în cadrul economiei concurenţiale

1.2 Factorii ce determină nivelul şi evoluţia preţurilor în cadrul economiei concurenţiale

 

II. MECANISMUL DE FORMARE A PREŢURILOR LA NIVELUL UNITĂŢILOR ECONOMICE

2.1 Esenţa, principiile şi obiectivele politicii de preţ la nivelul unităţilor economice

2.2 Strategia de preţ în contextul realizării politicii de preţ

2.3 Metodologia de determinare a preţului în cadrul întreprinderii

 

III. MECANISMUL DE FORMARE A PREŢURILOR ÎN CADRUL FPC ’’Miadora- Com’’ SRL ŞI POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE A ACESTUIA

3.1 Metodele de stabilire a preţului aplicate în cadrul FPC ’’Miadora- Com’’ SRL

3.2 Analiza situaţiei economico-financiare a FPC ’’Miadora- Com’’ SRL

3.3 Posibilităţi de perfecţionare a mecanismului de formare a preţului în cadrul FPC ’’Miadora- Com’’ SRL în vederea redresării situaţiei economico-financiare

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ADNOTARE

ANEXE