Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Marketing
Accesări: 693

CUPRINS

 

ADNOTARE........... ...................................................................................................................

ANNOTATION...........................................................................................................................

LISTA ABREVIERILOR..........................................................................................................

INTRODUCERE........................................................................................................................

 

 

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE MARKETINGULUI

1.1 Apariţia şi evoluţia conceptului de marketing …………………………………………

1.2 Funcţiile marketingului şi domeniile de aplicare …………………

1.3 Căile de promovare a marketingului ……………………………

 

II. TENDINŢELE IMPLEMENTĂRII MARKETINGULUI DE AGENŢII ECONOMICI DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Specificul realizării politici de marketing ………………………………………………

2.2 Analiza activităţii S.A. ’’Drumuri Edineţ’’……………………………………………..

2.3 Activităţi de marketing în întreprinderea S.A. ’’Drumuri Edineţ’’…………………….

 

III. ROLUL MARKETINGULUI ÎN ACTIVITATEA S.A. ’’DRUMURI EDINEŢ’’

3.1 Aria si locul marketingului in cadrul activitaţii economice ......................................

3.2 Metode de îmbunătăţirea a marketingului S.A. ’’Drumuri Edineţ’’……………………

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………………

ANEXE…………………………………………………………………………………………

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ……………………………….