Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Marketing
Accesări: 787

Cuprins:

 

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

Capitolul I. ABORDAREA TEORETICĂ A MIXULUI DE MARKETING. 6

1.1 Marketingul internaţional: concept şi noi tendinţe în dezvoltar.......................... 6

1.2 Definirea şi structura mixului de marketing internaţional................................... 8

1.3 Influenţa noilor realităţi economice asupra mixului de marketing internaţional.... 16

Capitolul II. DESCRIEREA GENERALĂ A COMPANIEI “SUDZUCKER MOLDOVA” S.A............................................................................................. 23

2.1 Istoricul şi activităţile de bază......................................................................... 23

2.2 Strategia de piaţă a companiei “Sudzucker Moldova” S.A............................... 33

Capitolul III. MIX-UL DE MARKETING INTERNAŢIONAL AL COMPANIEI “SUDZUCKER MOLDOVA” S.A.................................................................. 45

3.1 Politica de marketing internaţional a companiei................................................ 45

3.2 Structura mix-lui de marketing a companiei..................................................... 49

3.2.1 Politica de produs...................................................................................... 49

3.2.2 Politica de preţ........................................................................................... 52

3.2.3 Politica de distribuţie.................................................................................. 52

3.2.4 Politica de promovare................................................................................. 53

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..................................................................... 68

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 71

ANEXE.............................................................................................................. 73