Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Pedagogie
Accesări: 999

PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Formarea tinerei generaţii prin prisma modelului personalităţii istorice – delimitări teoretice şi metodologice

1.1 Probleme ale formării tinerei generaţii în contextul sistemului educaţional contemporan

1.2 Locul şi rolul istoriei în procesul de învăţămînt – conţinut şi necesitate

1.3 Evoluarea şi perpetuarea valorilor naţionale ca principiu al educaţiei tinerei generaţii prin predarea personalităţii istorice la lecţia de istorie

 

CAPITOLUL II. Validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a tinerii generaţii prin predarea personalităţii istorice la lecţia de istorie în clasa a IV-a

2.1 Diagnosticul nivelului de realizare a rolului personalităţii istorice în viziunea elevilor din clasa a IV-a

2.2 Realizarea experimentului pedagogic de formare a tinerei generaţii prin predarea personalităţii istorice la lecţia de istorie în clasa a IV-a

2.3 Analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor obţinute în experiment

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ANEXE