Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Pedagogie
Accesări: 1221

CUPRINS:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Bazele psihopedagogice ale însuşitei elevilor de vîrstă şcolară mică.......................................................................................................................... 6

1.1 Repere conceptuale ale însuşitei şcolare......................................................... 10

1.2 Neînsuşita elevilor. Factorii neînsuşitei........................................................... 11

1.3 Familia - partener în instruirea şi educaţia elevilor............................................ 23

1.4 Conceptul de parteneriat şcoală – familie........................................................ 27

 

CAPITOLUL II. Sporirea însuşitei elevilor de vîrstă şcolară mică prin colaborarea parteneriatului şcoală – familie....................................................................... 29

2.1. Nivelul iniţial al însuşitei elevilor.................................................................... 29

2.2. Strategii de parteneriat şcoală – familie în sporirea însuşitei elevilor de vîrsta şcolară mică.......................................................................................................................... 42

2.3. Validarea exmperimentală a strategiilor elaborate............................................ 50

 

Concluzii generale............................................................................................... 79

Bibliografie......................................................................................................... 81

Anexe................................................................................................................ 83