Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Cadru difinitoriu privind problema copilului aflat în situaţii de risc.......................................................................................................................... 7

1.1 Copilul aflat în situaţie de risc........................................................................ 7

1.2 Cadrul legal naţional de protecţie a copilului aflat în situaţie de risc.................. 18

1.3 Forme de proteie a copilului aflat în situaţie de risc...................................... 27

 

CAPITOLUL II. Aportul asistentului social în protecţia copilului aflat în diverse situaţii de risc............................................................................................................... 36

2.1 Problema copiilor abandonaţi la o vîrstă fragedă şi aportul asistentului social în diminuarea problemei........................................................................................................... 36

2.2 Intervenţii şi strategii ale asistentului social în contextul problemei violenţei în familie  51

2.3 Rolul asistentului social în procedura de instituire a tutelei/curatelei asupra copiilor rămaşi fără îngrijire părintească...................................................................................... 70

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 78

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 84

ABREVIERI...................................................................................................... 87

ANEXE.............................................................................................................. 88

Back to top