Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR

ADNOTARE

INTRODUCERE

 

 

 

I. CALITATEA VIEŢII-REPERE GENERALE

 

1.1 Concepte şi abordări teoretico-metodologice cu privire la determinarea veniturilor populaţiei

1.2 Indicatorii de măsurare şi evaluare a calităţii vieţii

 

 

II. IMPACTUL VARIAŢIEI VENITURILOR ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII

 

2.1 Dinamica indicatorilor macroeconomici ale Republicii Moldova

2.2 Structura veniturilor şi cheltuelilor gospodăriilor casnice în Republica Moldova

 

 

III. POLITICI ORIENTATE SPRE CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

3.1  Indicatorii calităţii vieţii în Republica Moldova

3.2  Evaluarea politicilor economice la atapa actuală şi eficienţa acestora

3.3 Dezideratul de integrare europeană a Republicii Moldova şi necesitatea creşterii calităţii vieţii

 

 

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Back to top