Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR

ADNOTARE

INTRODUCERE

 

 

I. PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA ’’MASS-MEDIEI’’ ŞI ’’PROBLEMATICII SOCIALE’’

 

1.1 Concepte noţionale şi structurale ale mass-mediei

1.2 Problemele sociale: analiză empirică

 

 

II. RAPORTURILE CATIVITĂŢII MASS-MEDIA ŞI CONTEXTUL PROBLEMATICII SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

2.1 Fenomenologia problemelor sociale din Republica Moldova: context riguros al contemporaneităţii

2.2 Demersurile mass-media privind reflectarea problemelor sociale naţionale

 

 

III. STUDIU DE CAZ. SĂRĂCIA CA PROBLEMATICĂ SOCIALĂ: MODALITĂŢI DE ABORDARE ÎN MASS-MEDIA AUTOHTONĂ

 

3.1 Scopul studiului şi modalităţi de realizare

3.2 Reflectarea tematicii sociale ’’sărăcia’’ în mass-media naţională

3.3 Fortificarea capacităţilor mass-media în reflectarea corectă a problematicii sărăciei

 

 

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Back to top