Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

I. IMAGINEA FEMEII ÎN POLIŢIE: ASPECTE GENERAL-METODOLOGICE.......................................................................................................................... 8

1.1. Concepte tradiţionale cu privire la rolul femeilor în societate........................... 8

1.2. Implementarea cadrului legal în domeniul egalităţii de gen............................... 12

1.3. Diferenţe de gen şi condiţiile de acces în serviciul poliţienesc a femeilor.......... 18

Concluzii la Capitolul I...................................................................................... 25

 

 

II. EXPERIENŢE INSTITUŢIONALE PRIVIND VALORIFICAREA IMAGINII FEMEII ÎN ACTIVITATEA ORGANELOR DE POLIŢIE.......................... 27

2.1. Imaginea femeilor în poliţie la etapa actuală: probleme sociale şi instituţionale.. 27

2.2. Rolul sistemului valoric în determinarea imaginii positive a femeilor din poliţie. 43

2.3 Presa - un factor important în heteroidentificarea imaginii pozitive a femeilor din poliţie.......................................................................................................................... 48

Concluzii la Capitolul II..................................................................................... 51

 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI................................................ 53

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 55

ANEXE.............................................................................................................. 58

DECLARAŢIA DE ONESTITATE.................................................................... 69

Back to top