Cuprins:

 

 

Lista abrevierilor............................................................................................................................... 3

Introducere....................................................................................................................................... 4

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROCESUL ANGAJĂRII TINERILOR ABSOLVENŢI ÎN PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ..................................................................................................... 8

1.1 Perspective teoretice privind conceptului de piaţă a forţei de muncă.............................................. 8

1.2 Situaţia actuală a ocupării forţei de muncă în rîndul tinerilor absolvenţi şi programe de susţinere a angajării acestora............................................................................................................................................ 13

1.3 Cauze şi factori de orientare a tinerilor absolvenţi către pieţele internaţionale de muncă.................. 23

 

II. TENDINŢE ACTUALE ÎN INTEGRAREA TINERILOR ABSOLVENŢI PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA................................................................................... 31

2.1 Orientări şi necesităţi ale tinerilor absolvenţi în contextul încadrării în cîmpul muncii........................ 31

2.2 Condiţii economice şi sociale de muncă şi de dezvoltare pentru tinerii absolvenţi............................ 44

2.3 Soluţii de angajare a tinerilor absolvenţi în condextul dezvoltării sectorului privat............................ 47

 

Concluzii şi recomandări.................................................................................................................... 63

Bibliografie........................................................................................................................................ 67

Anexe............................................................................................................................................... 70

Declaraţia de onestitate..................................................................................................................... 73

Back to top