Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Științe Politice
Accesări: 324

PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Competitivitatea economică a unui stat: aspecte general-metodologice

1.1 Studiul istoriografic al problemei competitivităţii economice a unei ţări în contextul economiei globalizate

1.2 Abordarea generală a noţiunii de competitivitate a statului – esenţa şi determinantele de bază

1.3 Strategii de sporire a competitivităţii economice la etapa actuală

 

CAPITOLUL II. Competitivitatea economiei Republicii Moldova în contextul mondial

2.1 Factorii determinanţi ai competitivităţii economiei Republicii Moldova

2.2 Tehnologiile informaţionale şi utilizarea acestora în scopul sporirii competitivităţii Republicii Moldova

2.3 Impedimentele majore în calea dezvoltării unui sector competitiv al economiei Republicii Moldova

 

CAPITOLUL III. Republica Moldova şi sporirea competitivităţii prin prisma specializării internaţionale

3.1 Specializarea Republicii Moldova: realizări şi perspective

3.2 Dinamica comerţului exterior al Republicii Moldova

3.3 Studiu de caz: comerţul exterior al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE