Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Științe Politice
Accesări: 347

PLAN:

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

I. FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI GLOBALIZĂRII ŞI SISTEMULUI INTERNAŢIONAL............................. 8

1.1 Conceptul şi esenţa procesului globalizării. Elementele definitorii ale sistemului internaţional contemporan................................................................................ 8

1.2 Locul entităţilor statale în contextul istoriografic........................................ 24

1.3 Concluzii la Capitolul I............................................................................... 30

 

II. CORELAŢIA DINTRE PROCESELE GLOBALIZĂRII ÎN CADRUL SISTEMULUI INTERNAŢIONAL................................................................ 32

2.1 Influenta globalizării asupra transformarilor raportului de forţă pe arena internaţională.................................................................................................... 32

2.2 Globalizarea şi impactul asupra funcţionării sistemului internaţional şi ordinii politice internaţionale.................................................................................................... 42

2.3 Concluzii la Capitolul II.............................................................................. 55

 

III. LOCUL ŞI ROLUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESULUI GLOBALIZĂRII ŞI TRANSFORMĂRII SISTEMULUI INTERNAŢIONAL    57

3.1 Percepţia globalizării în Republica Moldova la etapa actuală..................... 57

3.2 Modalităţi de integrare a Republicii Moldova în cadrul proceselor globalizării    63

3.3 Republica Moldova în contextul raportului global de forţe: repere pentru politica de securitate........................................................................................................... 70

3.4 Concluzii la Capitolul III............................................................................. 88

 

CONCLUZII..................................................................................................... 89

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 93

ADNOTARE.................................................................................................... 97

ABREVIERI..................................................................................................... 99

ANEXE............................................................................................................. 100