Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

ADNOTARE (în limba română, rusă şi engleză)................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 7

I. PROCESELE GLOBALE ALE CONTEMPORANEITĂŢII: DELIMITĂRI ISTORIOGRAFICE SI TEORETICO-CONCEPTUALE.................................... 13

1.1 Istoriografia cercetării proceselor globale în Republica Moldova..................... 13

1.2 Aspecte teoretice privind esenţa proceselor globale contemporane.................. 22

1.3 Tipuri de procese globale în lumea post-bipolară: factori şi tendinţe................ 33

1.4 Concluzii la Capitolul I.................................................................................. 44

II. ASPECTE PRACTIE ALE PROCESELOR GLOBALE CONTEMPORANE ŞI IMPLICAREA RM ÎN CADRUL ACESTOR PROCESE................................... 47

2.1 Afirmarea Republicii Moldova în contextul noilor schimbări geopolitice.......... 47

2.2 Unеlе соnsidеraţiuni alе avantajеlоr şi dеzavantajеlоr рrосеselor globale contemporane asupra Republicii Moldova.................................................................................. 60

2.3 Fenomenul integrării europene şi oportunităţile aduse Republicii Moldova........ 66

2.4 Concluzii la Capitolul II................................................................................. 75

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE

Back to top