INTRODUCERE

Асtuаlitаtеа şi imроrtаnţа tеmеi. La începutul milleniumului al Ill-lea războaiele şi conflictele armate nu pot fi excluse din cadrul societăţii umane, ele continuă să zguduie fără cruţare diverse regiuni ale planetei. Astfel, războiul de mai multe decenii al Israelului împotriva statelor arabe şi cel din Afganistan, conflictele de pe teritoriile statelor ex-sovietice (Cecenia) şi Serbia (Cosovo), intervenţia ONU în Irak, Sudan şi Somali, Guinea - Bisau, Republica Centralafricană şi Columbia, Siria, războaie care au răpit milioane de vieţi omeneşti etc.

În condiţiile actuale au loc războaie neinterzise de dreptul internaţional şi acceptate de doctrina jus naturale: războaie de apărare în ordinea exercitării dreptului la autoapărare individuală şi colectivă împotriva agresiunii (art.51 din Carta ONU), războaie de eliberare naţională, războaie civile în anumite ţări, operaţiunile armate ale ONU la hotărîrea Consiliului de Securitate (art.42 din Cartă). Indiferent de cauzele izbucnirii războaielor şi conflictelor armate, toate părţile care luptă trebuie să respecte strict normele dreptului internaţional în vigoare, orientate spre protecţia drepturilor omului.

Astfel spus, tendinţa de a proteja drepturile omului înconflictele armate a fost reflectată într-un şir de documente. Atingerea obiectivului privind protecţia victimelor conflictelor armate s-a soldat, treptat, cu ilegalizarea şi plasarea în afara legii a unui şir mare de arme convenţionale.

CUPRINS:

LISTA ABREVIERILOR........................................................................................................... 3

INTRODUCERE.......................................................................................................................... 4

I. FUNDAMENTELE TEORETICO-CONCEPTUALE ALE RESPECTĂRII DREPTURILOR PERSOANELOR ÎN ETATE PE TIMP DE CONFLICT ARMAT...................................... 7

1.1 Abordări ale conceptului ’’drepturi ale omului’’ şi ’’conflicte armate’’.................................... 7

1.2 Apariţia şi evoluţia regulilor generale de protecţie a persoanelor în etate pe timp de conflict armat     14

II. PROBLEMATICA PROTECŢIEI INTERNAŢIONALE A PERSOANELOR ÎN ETATE PE TIMP DE CONFLICT ARMAT................................................................................................ 23

2.1 Protecţia persoanelor în etate rănite, bolnave şi naufragiate...................................................... 23

2.2 Protecţia drepturilor persoanelor în etate civile în caz de conflict armat................................... 32

2.3 Mecanismele actuale ale ONU privind respectarea drepturilor persoanelor în etate în conflictele armate......................................................................................................................................................... 37

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI............................................................................................ 44

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................... 47

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII.................................................... 53

Bibliografie

 

Izvoare normative

1.             Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite din 26 iunie 1945, publicată în Dupuy P.-M. Les grands textes de droit international public. 2e édition. – Paris: Dalloz, 2000, p. 1-28

2.             Pactul privind drepturile civile şi politice din 16.12.1966, Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 217 – XII din 28.07.1990, // Tratate internaţionale, 1998, vol. I, p. 30 în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993

3.             Pactul privind drepturile economice, sociale şi culturale din 16.12.1966; Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 217 – XII din 28.07.1990, // Tratate internaţionale, 1998, vol. I, p. 18, în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993

4.             Convenţia (I) pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanile din 12 august 1949, în vigoare din 21 octombrie 1950, publicată în Tratate internaţionale. (Drept umanitar). Ediţie oficială. – Chişinău: Garuda-Art, 1999. p. 9-33.

5.             Convenţia (II) pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate maritime din 12 august 1949, în vigoare din 21 octombrie 1950, publicată în Tratate internaţionale. (Drept umanitar). Ediţie oficială. – Chişinău: Garuda-Art, 1999, pp. 34-54

6.             Convenţia (III) cu privire la tratamentul prizonierilor de război din 12 august 1949, publicată în Tratate internaţionale. (Drept umanitar). Ediţie oficială. – Chişinău: Garuda-Art, 1999, pp. 55

7.             Convenţia (IV) cu privire la protecţia persoanelor civile pe timp de război din 12 august 1949, publicată în Tratate internaţionale. (Drept umanitar). Ediţie oficială. – Chişinău: Garuda-Art, 1999, pp. 123-183

8.             Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii din 26 noiembrie 1968, în vigoare din 11 noiembrie 1970, publicată în Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Monitorul Oficial. Volumul 1. – Chişinău: Ediţie oficială, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, pp. 95-99

9.             Convenţia asupra interzicerii utilizării tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile din 10 decembrie 1976, în vigoare din 5 octombrie 1978, publicată în Dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate. Documente. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa”, 1993, p. 92-96

10.         Convenţia cu privire la interzicerea producerii, stocării, utilizării şi transferului minelor antipersonal şi referitor la nimicirea lor din 18 septembrie 1997, publicată în Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-2001). Monitorul Oficial. Volumul XXVIII. – Chişinău: Ediţie oficială, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, pp. 39-55

11.         Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 04.11.1950. www.eurlex.com

12.         Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului Nr.408 din 12.12.1990. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.12.1990, nr.12. [On-line]: http://legislatie.resurse-pentrudemocratie.org/legea/conventia-cu privire-la-drepturile-copilului-1989.php. (vizitat la 05.02.2020).

13.         Convenţia pentru ameliorarea sorţii militarilor răniţi din forţele armate în campanie din 22 august 1864. Publicată în Dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate. Documente. – Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa”, 1993, p. 145

14.         Convenţia pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate maritime (12.08.1949) [On-line]: www.moldlex.md (vizitat 14. 03 2020)

15.         Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid. Adoptată la 9 decembrie 1948 la New York. Deschisă spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 260A (III) din 9 decembrie 1948. A intrat în vigoare la 12 ianuarie 1951. Republica Moldova a aderat la Convenţie prin HP nr.707-XII din 10.09.91. În vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993 // TI, 1998, vol.1, p. 100-104

16.         Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocide adoptată la 9 decembrie 1948. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Monitorul Oficial. Volumul 1. Chişinău: Ediţie oficială, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p. 100-104

Back to top