Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Turism
Accesări: 595

PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Societatea informaţională şi sfera turismului: aspect general-metodologice

1.1 Aspecte introductive privind delimitarea noţiunii de turism

1.2 Delimitări conceptuale cu privire la societatea informaţională şi elementele componente

1.3 Particularităţile interpătrunderii societăţii informaţionale şi sferei turismului

 

CAPITOLUL II. Utilitatea tehnologiile informaţionale prin prisma diversităţii activităţilor turistice la etapa actuală

2.1 Tehnologiile informaţionale utilizate în industria turismului de afaceri

2.2 Serviciile de alimentaţie publică în industria turismului şi tehnologiile informaţionale

2.3 Marketingul turistic şi tehnologiile informaţionale

 

CAPITOLUL III. Utilizarea Tehnologiilor Informaţionale la nivelul activităţii Agenţiei Turistice ’’ …. ’’

3.1 Prezentarea generală a activităţii Agenţiei Turistice ’’ …. ’’

3.2 Programe şi soft folosite la formarea, promovarea şi comercializarea produsului turistic oferit de către Agenţia Turistică ’’ …. ’’

3.3 Direcţii şi modalităţi de perfecţionare a utilizării tehnologiilor informaţionale la nivelul activităţii Agenţiei Turistice ’’ …. ’’

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE