PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Parcul şi rezervaţiile naturale – componente ale fondului ariilor protejate........................................................................................................... 6

1.1 Conceptul şi componentele ariilor protejate la etapa actual............................... 6

1.2 Sfera de cuprindere şi importanţa parcurilor şi rezervaţiilor natural................... 14

1.3 Parcurile şi rezervaţiile naturale din Republica Moldova................................... 17

 

CAPITOLUL II. Promovarea turismului în parcurile şi rezervaţiile naturale autohtone.......................................................................................................................... 25

2.1 Promovarea dezvoltării durabile în parcurile naţionale şi în rezervaţiile natural... 25

2.2 Amenajarea turistică a parcurilor şi a rezervaţiilor natural................................. 30

2.3 Consecinţele utilizării turistice a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale pe teritoriul Republicii Moldova............................................................................................................ 32

 

CAPITOLUL III. Posibilităţi de dezvoltare şi valorificare a parcurilor şi rezervaţiilor naturale din zona moldovei. Studiu de caz: Rezervaţia naturală ’’Condriţa’’ 44

3.1 Perspective de dezvoltare a turismului în rezervaţia naturală ’’Condriţa’’......... 44

3.2 Studierea oportunităţii înfiinţării unei staţiuni de agrement în zona rezervaţiei naturale ’’Condriţa’’....................................................................................................... 50

 

CONCLUZII...................................................................................................... 58

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 60

Back to top