Cuprins:

 

 

INTRODUCERE................................................................................................. 3

CAPITOLUL I Noţiuni generale privind contractul de servicii turistice în Republica Moldova............................................................................................................... 6

1.1. Importanţa contractului de servicii turistice din Republica Moldova............ 6

1.2. Izvoarele juridice care reglementează relaţiile din domeniul turismului........... 8

1.3. Elementele contractului de servicii turistice................................................. 14

1.4 Specificul contractului de servicii turistice faţă de alte contracte de prestări de servicii.............................................................................................................................. 18

CAPITOLUL II Conţinutul contractului de servicii turistice............................. 23

2.1. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor din sfera turismului.......................... 23

2.2. Drepturile şi obligaţiile agenţilor economici ce prestează servicii turistice, în paralel cu alte contracte de prestări de servicii......................................................................... 29

2.3. Practici referitoare la informaţiile clienţilor în contractul de servicii turistice. 31

2.4 Condiţiile răspunderii în contractul de servicii turistice................................ 35

CAPITOLUL III Rolul administraţiei Primăriei c. Enichioi în prestarea şi promovarea serviciilor turistice............................................................................................... 41

3.1. Aspecte organizaţional-funcţionale ale activităţilor din cadrul Primăriei c. Enichioi.............................................................................................................................. 41

3.2. Importanţa activităţilor de prestare şi promovare a serviciilor turistice la nivelul c. Enichioi: implicaţii pentru autorităţile locale.............................................................. 46

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..................................................................... 48

BIBLIOGRAFIE................................................................................................. 50

ANEXE................................................................................................................ 54

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................. 58

Back to top