Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Turism
Accesări: 579

Cuprins:

 

 

INTRODUCERE.................................................................................................. 3

Capitolul I : APRECIEREA CADRULUI NATURAL......................................... 6

1.1 Istoricul raionului Anenii Noi......................................................................... 6

1.2 Poziţia economico-geografică.......................................................................... 7

1.3 Caracterizarea componentelor cadrului natural.............................................. 10

1.4 Caracterizarea populaţiei................................................................................ 18

Capitolul II : POTENŢIALUL TURISTIC............................................................ 20

2.1 Potenţialul turistic natural............................................................................... 24

2.2 Potenţialul turistic antropic............................................................................. 27

Capitolul III: VALORIFICAREA ŞI EVALUAREA POTENŢIALULUI TURISTIC 43

ÎNCHEIERE......................................................................................................... 76

BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 78

ANEXE................................................................................................................ 81

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 89

Actualitatea şi complexitatea problemei, metodele şi căile de creştere a eficienţei potenţialului turistic la nivelul r. Anenii Noi trebuie studiate în continuare. Toate aceste aspecte, situaţii şi probleme nesoluţionate analizate în complex au dictat alegerea temei.

Cercetarea s-a efectuat cu utilizarea mai multor metode aplicabile în domeniul ştiinţelor socio-umanistice, precum observaţia structurată şi nestructurată, analiza şi sinteza, cunoaşterea istorică şi logică, analiza cantitativ-calitativă, analiza sistemică, analiza structurală, analiza factorială, funcţională, comparativă şi corelaţională.