Cuprins:

 

 

Lista abrevierilor................................................................................................. 3

Introducere......................................................................................................... 4

 

 

Capitolul I Dezvoltarea potenţialului uman în Administraţia Publică – condiţie de sporire a productivităţii muncii.................................................................................... 10

 

1.1 Noţiunea şi conceptul de Politică de Personal în Administraţia Publică............ 10

1.2 Elementele politicii de personal în Administraţia Publică.................................. 19

1.3 Cadrul legal de reglementare al politicii de personal în AP în Republica Moldova       23

 

 

Capitolul II Analiza nivelului de motivare a Funcţionarilor Publici din Administraţia Publică a RM................................................................................................... 29

 

2.1 Importanţa practică a motivării personalului în cadrul sectorului public............ 29

2.2 Aspecte introductive privind concepţia de motivaţie a personalului în AP........ 35

2.3 Conţinutul şi factorii motivării în cadrul sistemului Administraţiei Publice din Republica Moldova............................................................................................................ 47

2.4 Strategiile motivaţionale şi utilizarea lor la nivelul managementului Administraţiei Publice.......................................................................................................................... 55

2.5 Stabilirea sistemelor de premiere şi recompensare pentru Funcţionarii Publici din RM.......................................................................................................................... 63

 

Capitolul III Măsuri de sporire a motivaţiei Funcţionarilor Publici din Republica Moldova la etapa actuală................................................................................ 72

 

3.1 Semnificaţia şi necesitatea evaluării profesionale în Republica Moldova – condiţie de bază în sporirea motivaţiei Funcţionarilor din AP......................................................... 72

3.2 Îmbunătăţirea performanţei profesionale - principalul deziderat în cadrul problematicii motivării angajaţilor din autorităţile publice........................................................... 84

3.3 Forme şi metode de motivare a personalului în cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (SPPS) al Republicii Moldova...................................................................... 89

 

 

Concluzii şi recomandări..................................................................................... 95

Bibliografie......................................................................................................... 97

Adnotare............................................................................................................ 100

Anexe................................................................................................................ 102

Back to top