Cuprins:

 

Lista abrevierilor............................................................................................. 3

Introducere....................................................................................................... 4

 

I. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor............................................... 7

1.1 Principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor: aspecte conceptuale.......... 7

1.2 Incriminarea faptelor ce incalca egalitatea in drepturi in Codul Penal... 13

 

CAPITOLUL II Analiza elementelor constitutive obiective ale infracţiunii prevăzute de art. 176 din Codul Penal al Republicii Moldova............................................ 20

2.1 Obiectul infracţiunii prevazute de art. 176 CP RM................................ 20

2.2 Latura obiectiva a infracţiunii prevazute de art. 176 CP........................ 27

 

CAPITOLUL III Analiza elementelor constitutive subiective ale infracţiunii prevăzute de art. 176 al Codului Penal al Republicii Moldova...................................... 37

3.1 Subiectul infracţiunii prevazute de art. 176 CP RM.............................. 37

3.2 Latura subiectiva a infracţiunii prevazute de art. 176 CP RM............... 40

3.3 Circumstanţele agravante ale infracţiunii prevăzute de art. 176 Cod Penal al Republicii Moldova........................................................................................... 53

 

Concluzii şi recomandări................................................................................. 57

Bibliografie...................................................................................................... 59

Back to top