PLAN:

 

 

Introducere........................................................................................................ 3

 

Capitolul I: Noţiuni generale privind condiţiile de valabilitate ale căsătoriei. 7

§ 1 Aspecte generale privind condiţiile de valabilitate ale căsătoriei............ 7

§ 2 Efectele nerespectării condiţiilor de valabilitate ale căsătoriei................ 17

 

Capitolul II: Conţinutul condiţiilor de valabilitate ale căsătoriei.................... 32

§ 1 Noţiunea şi clasificarea condiţiilor de fond la încheierea căsătoriei........ 32

1.1 Diferenţa de sex...................................................................................... 33

1.2 Vârsta matrimonială.............................................................................. 34

1.3 Consimţământul..................................................................................... 36

§ 2 Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei............................................ 46

2.1 Formalităţile prealabile încheierii actului juridic al căsătoriei................ 46

2.2 Formalităţile concomitente încheierii actului juridic al căsătoriei. Procedura încheierii căsătoriei............................................................................................ 49

 

Capitolul III: Aspecte de drept comparat privind condiţiile de valabilitate ale căsătoriei.......................................................................................................................... 54

§ 1 Reiterarea prevederilor jurisprudenţei CEDO privind instituţia condiţiilor de valabilitate ale căsătoriei................................................................................... 54

§ 2 Practica statelor din sistemul de drept anglo-saxon şi continental privind reglementarea condiţiilor de valabilitate ale căsătoriei....................................... 60

 

Concluzii........................................................................................................... 69

Bibliografie....................................................................................................... 73

.0pt;mso-ansi-language:RO'>Bibliografie...................................................................................................... 59

Back to top