CUPRINS:

 

INTRODUCERE............................................................................................................................ 3

Capitolul I. Consideraţii generale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei...................... 7

1.1 Conceptul şi particularităţile acordului de recunoaştere a vinovăţiei ca formă specială a procesului penal......................................................................................................................................................... 7

1.2 Tipurile acordului de recunoaştere a vinovăţiei.................................................................. 13

1.3 Principiul oportunităţii şi procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei...................... 16

 

Capitolul II. Condiţiile de valabilitate a acordului de recunoaştere a vinovăţiei....................... 20

2.1 Validarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei............................................................... 20

2.2 Mecanismele garantării drepturilor persoanei la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei......................................................................................................................................................... 23

 

Capitolul III. Procedura cu acord de recunoaştere a vinovăţiei................................................. 30

3.1 Negocierea şi încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei........................................ 30

3.2 Specificul judecării şi soluţionării cauzei penale cu acord de recunoaştere a vinovăţiei..... 40

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI............................................................................................... 51

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 53

Back to top