PLAN:

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

I. ASPECTE GENERALE.............................................................................. 8

1.1 Actele internaţionale privind inviolabilitatea domiciliului.............................. 8

1.2 Inviolabilitatea domiciliului: istoric şi noţiune............................................. 11

 

II. Jurisprudenţa CEDO......................................................................... 16

2.1 Noţiunea de domiciliul în viziunea CEDO................................................. 16

2.2 Conţinutul dreptului la inviolabilitatea domiciliului...................................... 23

2.3 Ingerinţe în dreptul la inviolabilitatea domiciliului....................................... 28

 

III. LegislaŢia procesual-penală şi garantarea INVIOLABILITĂŢII DOMICILIULUI.............................................................................................. 35

3.1 Consacrarea principiului inviolabilităţii domiciliului în Republica Moldova.. 35

3.2 Acţiunile procesual-penale şi inviolabilitatea domiciliului............................ 39

3.3 Aplicarea răspunderii penale pentru încălcarea dreptului la inviolabilitatea domiciliului.......................................................................................................................... 44

 

CONCLUZII...................................................................................................... 58

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 60

Back to top